Proiect: "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - ETAPA II"

Bun venit!


Judeţul Vâlcea, în calitate de acţionar unic la S.C. CET Govora S.A. a implementat proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice", cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, prin intermediul caruia s-a reuşit conformarea S.C. CET Govora S.A din punct de vedere al emisiilor poluante, întrucât s-a reabilitat şi modernizat cazanul nr. 7 (cel care furnizează energia termică către populaţia Municipiului Râmnicu Vâlcea), si s-au reabilitat 2,25 km din reţeaua primară (de transport a agentului termic de la CET Govora la punctele termice din municipiu). Cu toate acestea, investiţiile realizate nu au condus la o conformare integrală a sistemului de termoficare, deoarece părţi din retele de termoficare au rămas nereabilitate.

Astfel, pentru eficientizarea sistemului de reţele termice, Consiliul Judeţean Vâlcea, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM), a semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 În scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice- ETAPA//", care vizează reabilitarea atât a reţelei termice primare (traseu de 3,25 km), cât şi a reţelei termice secundare (traseu de 10,033 km).

Prezentul proiect face parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028. În cadrul Etapei 1 a programului au fost realizate investiţii care conduc la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi la creşterea eficienţei energetice a sistemului, iar în cadrul Etapei 2 investiţiile pentru reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului, creşterea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populaţie. Etapa 2 a programului de reabilitare vine, astfel, în completarea Etapei 1.


Etapa 1 a Proiectului

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” finantat din Axa Prioritară 3 a POS Mediu 2007-2013

Vezi pagina web a Proiectului - Etapa 1

Stadiul desfășurării lucrărilor

Informații actualizate privind stadiul desfășurării lucrărilor, zonele în care se desfășoară lucrările, precum și durata acestora. Orice posibil disconfort pentru populație va fi semnalat din timp.

Vezi detalii

Proceduri achiziții

A fost lansată procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a rețelelor de termoficare primare și secundare...

Vezi detalii

Anunturi de presa

Publicare anunt de presa - noiembrie 2019

Vezi detalii

Materiale de informare

Materiale de informare realizate in cadrul proiectului

Vezi detalii

Evenimente

Evenimente in cadrul proiectului

Vezi detalii

Sigle

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro